Mycket mer än revision

Fakta om Revisorshuset

Revisorshuset i Uppsala AB är en revisionsbyrå som sedan bildandet 1976 tillhandahåller ekonomiadministration, kvalificerad revision samt rådgivning till små och medelstora företag inom alla branscher.

Som kund hos oss erbjuds ni tillgång till experter inom områden som bildande av bolag eller firma, ekonomiadministration, bokslut och årsredovisning, konsultationer och revision.

Med hänsyn till era specifika behov erbjuder vi professionella tjänster i kombination med engagemang, hög servicegrad och tillgänglighet.

Moderna ekonomisystem ger oss förmånen att skapa nya lösningar för er som kund samtidigt som ni erbjuds möjligheten att få bredare kunskap om ert företags redovisning och verksamhet.