Mycket mer än revision

Bokslut och årsredovisning

En bra utgångspunkt för att skapa trygghet för er som ägare och andra intressenter är ett väl genomarbetat och dokumenterat bokslut. Vi erbjuder våra kunder hjälp med upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer.

Vi ser till att ert bokslut och årsredovisning levereras i rätt tid, är dokumenterat ändamålsenligt samt att det upprättats enligt lag och enligt god redovisningssed.

Vi bistår även med upprättande av inkomstdeklarationer samt med beräkning av er eller ert företags slutliga skatt.

Vid behov hjälper vi även till att analysera årets resultat och är er diskussionspartner när det gäller att hitta lämpliga åtgärder för att effektivt kunna styra ert företag mot nya mål.