Mycket mer än revision

Ekonomiadministration

Ekonomiadministration utgör en stor del av vår verksamhet. Vi tillhandahåller utbildad och kompetent personal både inom redovisningsområdet och inom löneadministrationsområdet.

Genom moderna bokföringssystem och med hänsyn till er verksamhet har vi möjlighet att erbjuda olika lösningar gällande er redovisning. Samtidigt som vi skapar ekonomisk fördelaktighet för er som kund kan ni påverka er arbetsbörda och få större inblick i er redovisning.

Då lönekostnaderna ofta är företagets största utgiftspost fordras aktuella kunskaper och ständig uppdatering inom löneadministrationsområdet. Våra lönekonsulter har den kunskap som krävs inom området och kan hjälpa er med lönehantering, rådgivning och redovisning inom löneadministrationsområdet.

Vi bistår även med upprättande av skatte- och momsredovisningar samt ser till att redovisningen upprättas enligt lag och enligt god redovisningssed.