Mycket mer än revision

Konsultationer

Genom bred kunskap om skattemässiga fördelar hjälper vi våra kunder att undvika problem. Vi erbjuder lösningar som tillgodoser såväl företagets som ägarnas skattesituation t ex vid generationsskiften, fusioner, omstruktureringar m.m.

Vi har även kunskapen att hjälpa till i andra ekonomiska frågor så som avtalsfrågor och företagsöverlåtelser.