jabo

31 October, 2018

Beskattning av etableringsrätt

Ersättningen för en etableringsrätt som betalades i samband med försäljningen av en läkarpraktik skulle beskattas hos läkaren, som passiv näringsverksamhet, eftersom det var han som hade ingått avtal om överlåtelsen samt tagit emot betalningen. Sålde sin läkarpraktik Kalle var legitimerad läkare och drev sin verksamhet i eget aktiebolag. I mars 2014 såldes läkarverksamheten för drygt [...]
31 October, 2018

Byte av lampor var förbättrande reparation

Eftersom installationen av den nya belysningen hade gjorts i nära anslutning till avyttringen var bostadsrätten i bättre skick än vid förvärvet. Därmed beviljades avdrag för förbättringskostnader vid kapitalvinstberäkningen. Förbättrande reparationer och underhåll I kapitalvinstberäkningen vid en försäljning av en privatfastighet eller privatbostadsrätt får utgifter för ny-, till- och ombyggnad räknas in i omkostnadsbeloppet. Någon belopps- [...]
31 October, 2018

Unga köpare fick medlemskap i BRF 55+

Eftersom stadgarna inte var tillräckligt klara hade en bostadsrättsförening inte rätt att vägra ett ungt par medlemskap med hänvisning till att de inte fyllt 55 år. Medlemskap i bostadsrättsförening Det är styrelsen som avgör om någon ska tas in som medlem i bostadsrättsföreningen och därmed kunna ha lägenhet med bostadsrätt. Föreningen får bara vägra medlemskap [...]
31 October, 2018

Kund inte ersättningsskyldig vid nekat ROT-avdrag

Hovrätten har i en dom konstaterat att en kund inte blir ersättningsskyldig om hantverkaren nekas ROT-avdrag eller blir återbetalningsskyldig för preliminärt ROT-avdrag och det inte är reglerat i avtalet att kunden är ersättningsskyldig för detta. ROT-avdrag Fysiska personer som har utgifter för reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter kan få [...]
22 October, 2018

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta Vi får många frågor om dröjsmålsränta. Här är en genomgång av vad som gäller. Dröjsmålsränta enligt avtal Enligt räntelagen har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen, om förfallodagen är bestämd i förväg. Förfallodagen anses vara bestämd i förväg om köparen och säljaren har avtalat om en viss betalningstid. Det räcker alltså inte [...]
22 October, 2018

Resa var tjänsteresa

En läkares arbete vid universitet i USA ansågs vara en tjänsteresa och han fick därför avdrag för ökade levnadskostnader i samband med detta. Bakgrund En läkare var anställd av landstinget. Som ett led i en så kallad post doktoral utbildning började han forska vid ett universitet i USA. Familjen följde med till USA och deras [...]
22 October, 2018

Bostadsrätter var lagertillgångar

En företagsledare köpte privat fyra av lägenheterna i en bostadsrättsförening som hade starka kopplingar till hans bolag. Försäljningen av bostadsrätterna skulle betraktas som lagertillgångar och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Köpte fyra bostadsrätter Ivan köpte under 2009 fyra bostadsrätter som under de två följande åren såldes med vinst vilken han deklarerade i inkomstslaget kapital. Skatteverket ansåg [...]
22 October, 2018

Bevis för unionsintern försäljning

För att kunna visa att man uppfyller villkoren för en unionsintern försäljning måste man bland annat kunna göra det sannolikt att en gränsöverskridande transport har skett. EU-handel med varor Enligt de särskilda momsreglerna för EU-handel med varor (unionsintern försäljning) ska säljaren inte lägga på moms vid försäljningen, utan det är köparen som ska redovisa den [...]