Tjänster

Vad kan vi göra för er?

Det som skiljer oss från andra är inte vad vi erbjuder, utan hur.


Bildande av bolag
eller firma


En bra förutsättning vid nystartandet av ett företag är att ha tillgång till en ekonomisk samarbetspartner.

Vi på Revisorshuset kan, genom vår breda kunskap och förståelse, ge tips och råd i ekonomiska frågor, svara på frågor och ge fortlöpande information vid bildandet av bolag eller firma samt upprätta kontakter med myndigheter.

Ekonomi-
administration


Ekonomiadministration utgör en stor del av vår verksamhet. Vi tillhandahåller utbildad och kompetent personal både inom redovisningsområdet och inom löneadministrationsområdet.

Genom moderna bokföringssystem och med hänsyn till er verksamhet har vi möjlighet att erbjuda olika lösningar gällande er redovisning. Samtidigt som vi skapar ekonomisk fördelaktighet för er som kund kan ni påverka er arbetsbörda och få större inblick i er redovisning.

Då lönekostnaderna ofta är företagets största utgiftspost fordras aktuella kunskaper och ständig uppdatering inom löneadministrationsområdet. Våra lönekonsulter har den kunskap som krävs inom området och kan hjälpa er med lönehantering, rådgivning och redovisning inom löneadministrationsområdet.

Vi bistår även med upprättande av skatte- och momsredovisningar samt ser till att redovisningen upprättas enligt lag och enligt god redovisningssed.

Bokslut &
årsredovisning


En bra utgångspunkt för att skapa trygghet för er som ägare och andra intressenter är ett väl genomarbetat och dokumenterat bokslut. Vi erbjuder våra kunder hjälp med upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer.

Vi ser till att ert bokslut och årsredovisning levereras i rätt tid, är dokumenterat ändamålsenligt samt att det upprättats enligt lag och enligt god redovisningssed.

Vi bistår även med upprättande av inkomstdeklarationer samt med beräkning av er eller ert företags slutliga skatt.

Vid behov hjälper vi även till att analysera årets resultat och är er diskussionspartner när det gäller att hitta lämpliga åtgärder för att effektivt kunna styra ert företag mot nya mål.

Konsultationer


Genom bred kunskap om skattemässiga fördelar hjälper vi våra kunder att undvika problem. Vi erbjuder lösningar som tillgodoser såväl företagets som ägarnas skattesituation t ex vid generationsskiften, fusioner, omstruktureringar m.m.

Vi har även kunskapen att hjälpa till i andra ekonomiska frågor så som avtalsfrågor och företagsöverlåtelser.

Revision


En revision är en bra form av kvalitetssäkring av företagets ekonomi. Revisionen ger dig även en trygghet och du får en bättre kontroll på verksamheten. Revisionen skapar även förtroende hos dina långivare, kunder, leverantörer och andra intressenter av företaget.

Förutom att göra en revision kan revisorn även ge dig råd om företagets ekonomi. Eftersom revisorn har god insyn i ditt företag och känner väl till företagets rutiner så är revisorn ett naturligt bollplank i många ekonomiska frågor.

Hos Revisorshuset får du tillgång till revisorer som har ett stort kontaktnät som kan hjälpa dig som företagare att hitta rätt med din verksamhet.